Karl XIV Johan vid Slussplan
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Litografi, troligen från ´0-talets andra hälft

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

800 x 490

COURTESY

Swedish Open Cultural Heritage | K-samsök

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

Artillerigatan 33A, 621 38 Visby, Sweden