Hällristning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Malsten, gråsten, 1,1x0,5 m (N 45cg Ö-S 45cg V) och 0,45 m h, med 2 gropar 0,3-0,5 m i diam och 0,05-0,1 m dj. (se vidare nr 8 4). 2 m NÖ om nr 1 är 2) Svärdslipningssten, gråsten, 1x0,95 m (V 40cg N-Ö 40cg S) och 0,35 m h, bestående av 3 sliprännor samt sl ipytor. Sliprännorna är 0,5-0,75 m l, 0,05-0,07 m br och 0,02-0,0 5 m dj. Slipytorna, belägna mellan och vid sidan av sliprännorna är 0,6-0,7 m l och 0,02-0,25 m br. (se vidare nr 84). OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,23 m NNV on V hörnet av boningshus, samt 5 m Ö 40cg S om landsvä g.,Trädgård.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden