Fångstgrop
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Fångstgrop, rund, 4 m diam och 1 m dj. Oregelbundet bottenplan.Vall kring kanten, 1.5-2 m br och 0.1-0.4 m h. 50 m Ö om nr 1 är:2) Fångstgrop, oval, 3x2.5 m (NV-SÖ) och 1.2 m dj. Rektangulärtbottenplan, 1.4x0.2 m (NV-SÖ). Vall kring kanten, 1.5 m br och0.1-0.3 m h. 30 m SV om nr 2 är: 3) Fångstgrop?, oval, 1.5x1 m(NNÖ-SSV) och 0.3 m dj. Ovalt bottenplan, 0.7x0.3 m (NNÖ-SSV).Vall kring kanten, 1-1.5 m br och 0.1-0.2 m h. 31 m Ö om nr 1 är:4) Fångstgrop?, oval, 1.5x1 m (NNV-SSÖ) och 0.4 m dj. Ovaltbottenplan, 0.6x0.35 m (NNV-SSÖ). 28 m Ö om nr 4 är: 5)Fångstgrop?, rund, 1.5 m diam och 0.3 m dj. Runt bottenplan, 0.3m diam. Antydan till vall, 1.5 m br och 0.1 m h, längs gropens Nkant. 20 m ÖNÖ om nr 5 är: 6) Fångstgrop?, oval, 2x1.4 m(NV-SÖ)och 0.2 m dj. Ovalt bottenplan, 0.6x0.3 m (NV-SÖ). Ställvis vallkring kanten, 1.5 m br och intill 0.2 m h. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Sandig platå invid övre älvnipa. Skogsmark (tallskog, samt ungtall).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2328

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden