Kvarn
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Kvarnlämning, bestående av ; resterna av kalkmuradfördämningsanläggning, ca 8 m l (N-S), 1-1,5 m br och 0,7 m h.2) Boplats, 90x10-40 m (NV-SÖ). Enligt tidigare anteckningarpåträffades skärvsten samt avslag och 1 skrapa av grönsten. Vidbesiktningstillfället låg åkern i vall. Inga nya iaktagelsergjordes. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,LE: "Sågqvarn" på Säbrå 2, år ­4-35 och Säbrå 59, år °9.,8 m Ö om brons S fäste.,Bäckravin.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden