Fångstgrop
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fångstgrop, 3 m diam och 0.5 m dj. Otydlig kantvall 1-2 m br,mindre än 0.1 m h. Tidigare registrerad som Raä 33:2. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Moränmark V om berg. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2848 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden