Överförd
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Överfört till Själevad sn som nr 22, se detta RAÄ-nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden