Färdväg
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Fäbodlämning, uppgift om. Enligt uppgift skall det inomområdet ha funnits en fäbodlämning. Uppgiften ärskogsvårdsstyrelsens sockenkarta från À1. Vidinventeringstillfället kunde inga lämningar iakttas. Inga andrauppgifter förutom kartan visar att det på platsen funnitsfäbodar. Platsen är på ekonomiska kartan Ä3 markerad somsamfällighet. 2) Vägbank, 400 m l, belägen isamfällighetens SV del. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Skogsvårdsstyrelsens sockenkarta À1 Akt 431.,Småkuperad moränmark. Skogsmark (barrskog, kraftledningsgata).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden