Fångstgrop
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Fångstgrop, 7 m diam och 1.2 m dj. Rektangulärt bottenplan,2x1 m (Ö-V). I SÖ är block, 2x1 m (NNV-SSÖ). Vall, 0.5-2 m broch 0.2 m h. 30 m SSV om nr 1 är 2) Fångstgrop, 5 m diam och0.5 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1.5x0.5 m (Ö-V). Vall, 1-2 mbr och intill 0.3 m h. 55 m S om nr 2 är 3) Fångstgrop, 5 mdiam och 0.4 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x0.5 m (NV-SÖ).Vall, 1-2 m br och intill 0.3 m h. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Nr 1 omedelbart Ö om stig N-S.,Svag N-sluttning av moränhöjd (NV-SÖ) mot sjö. Skogsmark(barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden