Fornlämningsliknande bildning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättningsliknande bildning, rund, 2.5 m diam och 0.3 m h.Fyllning av 0.2-0.3 m st, delvis övermossade stenar. Marken runtbildningen är mycket stenrik och småbullig.Naturbildning.Uppgift om bildningen har lämnats av Holger Brus, f À6, NKättbo. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,27 m VNV om kraftledning (NNÖ-SSV) och 13 m ÖNÖ om skogsväg(SSÖ-NNV).,På NNV-sluttningen av småblockig moränrygg (SSÖ-NNV). Skogsmark(barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden