Vägmärke
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Väghållningssten, 1.25 h, 1.25 br (Ö-V), 0.6 tj, näst intill fyrkantig. Står på en1.3x0.2 m och 0.3 m h stor sten.3 m V om nr 1 är:2) Kilometersten, 0.3 m h och 0.1 m diam. Med 21 inhugget på S sidan. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,4 m N om väg (Ö-V).,Skogsmark (tallskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden