Fångstgrop
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Fångstgrop, 2.5 m diam och 0.6 m dj. Kring kanten är en vall,0.1 m h och nästan utjämnad.Beväxt i gropens kanter med ett par stora tallar.82 m S om 1 är:2) Fångstgrop, 3 m diam och 0.6 m dj. Något ojämn i sidor ochbotten. Kring kanten är en vall, svagt markerad i SV-V, 2-3 m broch 0.1-0.2 m h. Beväxt på vallen med en stor och några mindretallar. En stubbe.47 m SV om 1 är:3) Flack sänka. Rester av fångstgrop?, 4 m diam och 0.35 m dj.Runt om ett par stora tallar.Unr 3, ej markerad på karta vid digitalisering. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,7 m N om rågång, omedelbart V-NV om stig. Nr 3 är 95 m NÖ omjärnväg.,Flack sandmark nedanför kuperad moränmark. Skogsmark (tallskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden