Gruvhål
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Skärpning, uppgift om. Enl. SGU plats för gruva. I området finnstecken på aktivitetsåsom blockletning. I anslutning till en mindre bergklack är en vall, 1 m l, 1 m br, 0.5 mh, övertorvad, av lossbruten bergart. Möjligen detta som avses medmarkering på SGU:s karta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,SGU Ser Aa.,N- och NÖ- sluttning av moränformation. Skogsmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden