Boplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stenåldersboplats? med en synlig utsträckning av ca 25x15 m(ÖNÖ-VSV). Särskilt i områdets centrala del, på krönpartiet är iytan samt under det tunna mosskiktet mycket rikligt medskörbränd sten. I centrala delen av området är en sentida härd,byggd på större block. Lokalen utgör säkerligen enstenåldersboplats, vilken troligen en stenåldersboplats, vilkentroligen täcker hela krönpartiet, ytterligare ca 20 m mot ÖNÖ.Läget intill utloppet, den mycket rikliga skärvstenen samtnärheten till säkert belagda stenåldersboplatser antyder detta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,12 m NNV om sjöstrand (ÖNÖ-VSV).,Krönparti och SSÖ-sluttning av markerat moränrygg (ÖNÖ-VSV)mellan myr och sjö och V om utlopp i denna . Skogsmark, tallskogmed isnlag av björk.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden