Bergshistorisk lämning övrig
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Malmupplag, runt, 4 m diam, och intill 1 m h. Upplaget består avi allmänhet 0.2-0.4 mst, skarpkantade, mörkgrå och magnetiska malmstycken. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,2 m ÖNÖ om körväg (NNV-SSÖ).,Tämligen flack moränmark. Skogsmark (barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden