Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Järnframställningsplats, av okänd utsträckning. Området är ej exakt avgränsat på grundav växande gröda. Vid inventeringen Ç0 påträffades enstaka stycken lågteknisk slagg,0.02-0.05 m st, metalliskt grå, relativt tunga och synbarligen trögt flutna.Vid granskningen 90.10.24 påträffades ingen slagg i detta område.Däremot iakttogssotblandad jord. Möjligen utkant till RAÄ-nr 473. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Källström, I. Inv. nr 20, Á1 ATA.,Ca 20 m V om åkergräns.,Svag Ö-sluttning mot låglänt myrmark, sedimentmark. Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden