Färdväg
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Grundlämning, endast synlig som en 5-6 m l (N-S) stenkant i Voch i övrigt helt överlagrad av bl a muddringsmassor frånbreddningen/fördjupningen av ån. Övertorvad.2) På platsen har även före sågen legat en kvarn, omtalad redanpå ?0-talet som skattekvarn. Sagesman: Hr Söderberg gamlaskolan, Forsbo.75 m NÖ om 1 är:3) Gammal vägbank, ¯ m l (NNV-SSÖ), 2-3 m br och 0.1-0.2 m h.Delvis övertorvad i kanterna.Sågen (endast klinga-ej ramsåg) flyttades enl Fridolf Johansson,som bott vid Forsbo sedan À7, till Borttomta. I ån skall enl FJ före mudringen, ha funnits tre åarmar eller rännor. Möjligenhar även kvarn funnits där. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Geol bl º5 har tecken för kvarn. - - Gen st bl 83 Sala ·9.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden