Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.4 m h. Övermossad ochövertorvad fyllning av 0.3-0.6 m st stenar.Kantkedja av delvis kantställda stenar 0.2-0.5 m h av 0.5-1.1 m lstenar. Omrörd. Bevuxen med tall, en gran och rönnsly.0.5 m S om nr 1 är:2) Stensättning, rektangulär?, 5x3 m (VNV-ÖSÖ) och 0.2 m h.Övertorvad med i ytan enstaka 0.1-0.2 m st stenar. Kantkedjadelvis synlig 0.1-0.2 m h av 0.2-0.3 m l stenar. Bevuxen med tvåtallar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,13 m SSV om åkerhörn.,Krön av mindre moränrygg (NV-SÖ) med mot sank hagmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2808 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden