Stenkammargrav
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning med hällkista, rund, 11 m diam och 0.4 m h.Övertorvad med i ytan måttlig mängd 0.4-0.6 m st stenar. Imitten en kista av ursprungligan kantställda stenar.Hällkistan orienterad närmast ÖNÖ-VSV, är ca 4 m l, 1.5 cm br.Begränsningen är oklar i Ö. Kistans N sida och V gavel är bästbevarade. Kantstenarna är där 0.5-1.2 m l. V gavelstenarna dockutfallna.Stensättningen är beväxt med gran och enbuskar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,ATA 3Á:Ä8.,Krönet av svag bergsrygg. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden