Gruvområde
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Gruvområde, bestående av 3 gruvhål och skrotsten.Gruvhål, kvadrarikt, 6x6 m st. 0.3 m dj till vattenytan.Vattenfyllt. Beväxt med enstaka tall.7 m NNÖ om ovan ärGruvhål, närmast runt, 3 m i diam och 0.3 m till vattenytan.Vattenfyllt. Beväxt med enstaka tall.2 m NNÖ om ovan ärGruvhål, kvadratiskt, 2x2 m st och 0.3 m dj till vattenytan.Vattenfyllt. Beväxt med enstaka tall.Skrotstenshög V och NV om gruvhålen, skrotstenshögen är 40x13-18m st (N-S) och 1-1.7 m h belägen i mosskant och på mosse30 m SÖ om är 1 skärpning. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Udde av bergås (N-S) i mosse.,N del av bergås (N-S) med överlagrande morän. Skogsmark. Tall,någon gran.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden