Runristning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Uppgift om runsten. Enligt Gunnar Johansson, Munktorp, skall påplatsen ha funnits en runsten. Ingen i Sörberga by känner tillnågon tradition omkring detta. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,I bäckmöte.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2824 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden