Byggnad annan
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Museum i tvåvånings tegelhus, tidigare magasin till sjöfartenvid Svartån. Nu tekniskt museum med bl a maskiner som visardiverse tillverkning vid industrier inom Örebro län.Ligger vid Hamnplan.Ca 50 m V om 1 är:2) Länsmuseum med bl a förhistoriska samlingar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2848 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden