Gravfält
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Gravfält, 60x50 m, bestående av ca 18 fornlämningar. Dessautgöres av 3 högar och 15 runda fyllda stensättningar, varavnågra högliknande.Högarna är 5-7 m diam och 0.6-0.8 m h. I ytan enstaka stenar0.1-0.3 m st.Stensättningarna är 3-6 m diam och 0.1-0.4 m h (vanligen 0.3-0.4m h). Övertorvade med några i ytan synliga stenar 0.1-0.3 m st.En har rester av kantkedja av 0.2-0.3 m st stenar. Några avfornlämningarna är skadade genom husbyggnad, trädgårdsanläggningosv. Några av fornlämningarna har blivit utplanade genom attgräsmattor anlagts inom området. Gravfältet är bevuxet medfruktträd och några gamla björkar. Dessutom förekommer intillgravfältet stensättningsliknande förhöjningar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Kartlagt av G. Ekelund 4/5 Ã4.,Följer fastighetsgräns.,Långsamt mot V sluttande moränbacke. Trädgård.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2928 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden