Fossil åker
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Område med odlingsrösen. Dessa är 3-12 m diam. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Sluttning mot Ö i moränmark. Skogsmark (lövskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2904 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden