Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stenyxor, 3 st., funna vid jordtäckt av herr Andersson,Österbergshyttan och hans son Á5. Yxorna inlämnade Á6 tillÖrebro läns museum.2) Flintkniv, funnen av herr Andersson. Även denna inlämnad tillmuseet.3) På den plats som på fotokartan inprickats med ett kryss ochbosktaven c) stod förr en gjuten milstolpe och uppgift lämnad avherr Andersson, Österbergshyttan. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2792 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden