Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, ca 50x80 m (N-S). Rester av 2 husgrunder och1kvarstående jordkällare, märkt À7. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Mot N-NV slutande igenväxande tomt och hagmark. Lövträd.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden