Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Treudd, med ca 18 m starkt insvängda och tydligt framträdandesidor, ca 0.5 m h. Övertorvad. I ytan talrika synliga stenar,0.4-0.7 m st. Kantkedja 0.3-0.6 m h av 0.4-0.7 m st stenar avvilka de största är belägna på sidornas mittpartier. Treuddensspetsar är riktade mot NÖ, SSÖ och VNV. I mitten ett stort block3x3 m och 1 m h. I VNV udden är upplagt ett gränsröse 2 m diamoch 0.4 m h. Spetsen mot VNV av tre i rad liggande klupstenar0.9-1.3 m i genomskärning, varav den största ligger ytterst..Bevuxen med två björkar, rönntelningar, sex tallar och femunggranar.Skiss i inventeringshandlingarna. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Lantbrukare Emanuel Olsson, Närkes Kil i skrivelse den 29/7 À9.ATA.,16 m Ö om åker.,Krön av moränhöjd. Skogsmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2920 x 2336

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden