Garpa gruva, Gruvområde
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Gruvområde, bestående av 2 gruvhål.Gruvhål, ca 100 m l (NV-SÖ), intill ca 25 m br och ca 20 m dj.Begränsas mestadels av höga lodrätta väggar. I gruvan NV del ärnågra mindre vattenfyllda sänkor. I gruvan från NV leder engång, sprängd i berget, ca 15 m l och 2 m br.Ca 10 m NÖ om och högt ovanför föregående är:Gruvhål, 15x8 m (VNV-ÖSÖ). Vattenfyllt.Beväxt med löv- och barrträd. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,V-sluttande bergssluttning. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2912 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden