Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fyndplats för enkel skafthålsyxa av bergart på svag förhöjning idalgångsbotten. Funnen vid jordbruksarbete Å5 av HenryAxelsson, Uggelkilen, där yxan förvaras. Skiss i inv handl. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Svag förhöjning i dalgångsbotten. Åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2904 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden