Södra Hageberg, Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Bebyggelselämning. Enligt tidigare inventering fanns det 2husgrunder. Numera omöjliga att identifiera, troligen ihopkördavid granplantering. I områget finns stenmurar bevarade samtsyrénbuskar och körsbärsträd. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Avsats i S-sluttning av moränbunden bergsrygg med berg i dagen.Igenväxande hagmark (granplantering).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden