Hagen, Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, inom ett ca ´x? m st område (V-Ö), bestående avgrund efter bostadshus, 8x7 m (V-Ö). N, Ö och S om ovanståendefinns odlingsrösen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Ek kartan.,Svag Ö-sluttning av moränhöjd (NNV-SSÖ). Igenväxande odlingsmark(planterad tall, viss hyggesverksamhet).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2816 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden