Offerkast
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Offerkast, 3 m diam och 1.2 m h. Bestående av relativt storatallgrenar, några tämligen färska. 19 m NNV om 1 är: 2)Offerkast, 3 m diam och 1.1 m h. Bestående av tämligen storatallkvistar, några är färska. På platsen rånmördades bonden MånsLarsson från Algutsrud den 10/9-«0. Det ena offerkastetutmärker platsen för rånet och det andra där offret påträffadesmorgonen därpå. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,1) Omedelbart SÖ om mindre vägskäl (Ö-V -- N-S).,Krön av moränhöjd. Skogsmark/dikesren.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden