Boplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Boplatslämningar, i form av 2 härdar och 1 grop. Härdarna var0.9x0.54 och 1.1x1 m st. Båda innehöll rikligt med kol ochskörbränd sten. Gropen var 0.4x0.3 m st. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,ATA dnr 321-â-È1.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2824 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden