Obestämbar
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

a) Banvall, ställvis bevarad, 5-6 m br vid basen, 4-5 m br vidtoppen och intill 1,0 m h (vanligen 0,4-0,6 m). Bevarad banvall ärmarkerad med heldragen linje på kartan, i övrigt är järnvägenssträckning markerad med streckad linje.b) Rekonstruerad rälslängd, 9 m l, av originalräls, utlagd Â9 vid100-års jubileet av järnvägen.c) Rallarkälla, muntlig tradition, upprensad och försedd invändigtmedbetongrör, 0,6 m diam och trälock. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Industrihistoriska minnesmärken ur miljöer i Värmlands län,Å3.-- Hjort och Wahlquist: Sällsamheter i Värmland, del I, Æ3.--Rapport över besiktning av byggnadsminne den 16/9 Å8.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2904 x 2344

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden