Minnesmärke
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Minnessten, jordfast stenblock, 1,5 x 1 m (V-Ö) och 1,3 m h, närmast pyramidformad. På stenens flata Ö sida är texten: EMMA/_.ET._/iO-N och på stenens flata N sida är texten: BB/CHN Skiss i inventeringshandlingarna.,15 m V om gammal väg (N-S).,Svagt mot V sluttande del av jämn moränmark. Skogsmark.,En man av enkel börd från Östra Glänne blev bekant med rikemansdottern Emma från gården Skog. Här, invid den gamla kyrkvägen, hade de sin hemliga mötesplats. Fröken Emma insjuknade emellertid och dog. Mannen fortsatte att uppsöka deras gamla mötesplats, där han genom inskrifterna i stenen befäste sin kärlek.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden