Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, ej besökt. Uppgiftslämnare Per-Olof Johansson,Näbbol, Stavnäs hembygdsförening. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2328

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden