Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, inom ett 120x40 m (NNÖ-SSV) st område påträffades enhusgrund, 7x7 m st och en grund, ca 9x9 m st efter ett uthus.Något spår efter ett spisröse kunde inte återfinnas men enligtmuntlig uppgift från Båtstad 1:77 så ska huset ha stått påangiven plats. Båfa lämningarna har brunnit ner. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Häradskartan, ½3. -- Generalstabskartan. -- Ek karta, Ä9. --Topogr. kartan, Å9.,Moränplatå ovanför Klarälven. Skogsmark (löv- och granskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden