Kvarn
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Kvarn och smedja, uppgift om. Inom den på Ek-kartan markeradesamfälligheten har det enligt uppgift från Brita Larsson Där Väst(född ca Ä0) funnits en kvarn och en smedja. Uppgiftenöverensstämmer med en kvarnmarkering på häradskartan. Vidinventeringstillfället kunde inga lämningar påträffas främst somföljd av senare tiders aktivitet. Körvägen (markerad påhd-kartan) har vidgats och området var delvis belamrat medröjningsris. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Häradskarta, ½3.,Bäckravin.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden