Gruvområde
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Gruvområde, 45x30 m (NNV-SSÖ), bestående av två gruvhål, 7-8skrotstensvarp och en koja. Det ena gruvhålet är 13x6 m (Ö-V), 1m dj och vattenfyllt. Det andra är 4x4 m och 0.6 m dj,vattenfyllt. Mellan och på båda sidor om gruvhålen finnsskrotstensvarp. Det största, i N, är 15x11 m st. I flera avstenarna finns spår efter borrhål. Intill detta skrotstensvarpärett litet dike. 20 m NNÖ om det största gruvhålet är en koja,4x4 m st med spismursröse i NV och ingång i V. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Kuperad, blockig terräng Ö om höjd. Skogsmark (barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden