Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning, röseliknande, rund, 7-8 m diam och 0.3-0.4 m h.Fyllningen, som är något kringplockad och vars yta är smågropig ochojämn, består uteslutande av kantiga stenar, 0.2-0.5 m st. Begränsningendelvis oklar.Ca 50 m ÖSÖ om ovanstående är en oregelbunden stenanhopning, ca 2-3 mdiam och 0.2 m h. Rest av äldre råmärke? Se RAÄ 127. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Krön av bergsrygg. Skogsmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2832 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden