Sammanförda lämningar
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Såglämning, bestående av: 1) Husgrund 18x16 (N-S), murarna är 1-2m h och 1.5 m br. kallmurade av huggen sten. Väggar/murar på tresidor, S långsidan öppen och den V kortsidan delvis raserad. I Vär husgrunden sammanbyggd med en stallbyggnad (intakt). Innanförden S långsidan är 1 hjulgrav/turbingrav?, 16 m l (N-S), 3 m broch ca 0.8 m dj. Stensatta kanter. 2.5 m ÖNÖ om SÖ hörnet av detSV hörnet av: 2) stenfundament till vattenränna, totalt 7stycken, kvadratiska, 2.5x2.5 m (SSÖ-NNV) och 1.4-0.3 m h.Fundamenten ligger på en rad, ca 30 m l (ÖNÖ-VSV), på ettinbördes avstånd av 2-3 m. 20 m ÖNÖ om 2:s ÖNÖ ände är: 3)Dammvall, bågformad, 90 m l ( ÖNÖ-VSV--Ö-V--NNV-SSÖ--N-S--N-S), 3m br och 0.5-1.5 m h. Av sten och jord. Port mot VSV, gjuten ibetong med järnlucka. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Flack SV sluttning av moränrygg. Blandskog och hagmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden