Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, bestående av 1 husgrund med 1 spisröse. Huset kallasÖna. Området runt husgrunden är röjt. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Häradskartan ½0.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden