Bytomt/gårdstomt
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

By-/Gårdstomt, 50x50 m (N-S). Enligt ¤2 års karta var gårdenbelägen inom det markerade området. Vid Ç4 års besiktning var tomtenbebyggd. Äldsta belägg ?2. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,LMV-akt Gävle R4 34, ¤2. -- Ortnamnen iVärmlands län, del 9,Ã0.,Krön av moränås. Tomtmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2888 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden