Udden, Lägenhetsbebyggelse
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse.I området är stenmurar, odlingsrösen och röjda ytor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Avsats i S-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2896 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden