Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Stensättning?, oregelbundet rund, 5 m diam och 0.4 m h. Fyllningav 0.2-0.8 m st kantiga och runda stenar. Mittblock, 2.5 mm st och0.6m h. Mittblocket utgörs av en fast häll. Anläggningens stenmaterial ärmycket ojämt och omplockat. Begränsningen är oklar. Läget förlämningen är i sluttningen SV om den mindre höjden. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,På ön Tingklon.,SV-sluttning av liten bergshöjd. Skogsmark (blandskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden