Kolningsanläggning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Kolningsgrop, kvadratisk, 3x3 m och 0.6 m dj. Kvadratisktbottenplan, 1x1 m st. Kring kanten är en vall, 2 m br och0.2-0.3 m h.Beväxt med två tallar och fyra granar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Krön av moränhöjd N om bäck. Skogsmark (barrskog).

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2872 x 2320

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden