Vägmärke
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Milstolpe, kalksten, 1,3 m h, 0,5 m br vid basen (N-S). I V sidanär inskriptionen:1/2/MIL/°7/.I postamentet, 2x2 m och 1,5 m h, av 0,3-1 m l, hällar i kallmur.Skiss i inventeringshandlingarna. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Invid och Ö om väg.,Bergssluttning mot Ö. Vägren.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden