Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning, rund, 16 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,2 m st stenar. Kantvall 2,5 m br och 0,2-0,3 mh. Grop i mitten, 1 m diam och 0,1 m dj. I Ö -SÖ är kantvallen bortschaktad. Beväxt med ett 10-tal granar, björk, sälj och lövsly.25 m 10cg om nr 1 är: 2) STensättning, rund, 18 m diam och i markplanet. Övertorvad. Kantvall, 3,5 m br och 0,3-0,4 m h. Tätt beväxt med unga granar. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,11 m 365cg om väg, 6 m 310cg om skogsväg.,Krön av flack moränrygg (NÖ-SV). Skogsmark, blandskog, delvis granplantering. Nivå Ü-¡ m ö h.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden