Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Röse av typen jordblandat röse, ca 12 m diam och 1 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st, enstaka är 0,5-0,8 m st, kraftigt jordblandade. Ställvis antydan till kantkedja 0,2-0,3 m h, av 0,2-0,4 m l stenar. Grop i mitten, 2 m diam och 0,3 m dj. Beväxt med 1 stor oxel, ett par enbuskar och 1 gran. 14 m 260cg om nr 1 är. 2) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,4 m h. Fyllning av 0,2-0,5 m st stenar, delvis övertorvade. I Ö resp S kanten är 2 stenar, 0,9 resp 1m st och 0,2 resp 0,3 m h. 20 m ÖSÖ om nr 1 är: 3) Stensättning?närmast oval, 8x6 m (NV-SÖ) och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenar. Beväxt med en låg enbuske. Naturbildning? 42 m 120cg om nr 3 är: 4) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytan måttligt med 0,2-0,4 m st stenar. Beväxt med enbuskage och lövsly. 3,5 m 10cg om nr 4 är: 5) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka0,1-0,2 m st, delvis övermossade stenar. Beväxt med enar och nypon i V kanten. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Nr 2 är 42 m 305cg om ägogräns (5-Ícg).,Krön och avsatser av moränförhöjningar. Hagmark, betesmark. Nivå¡-æ m ö h.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden