Hög
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Hög 8 m diam och 0,5-1 m h. Grop i mitten, 1,5x0,5 m st (N-S)och 0,1 m dj. Beväxt med 1 nyponbuske. 4 m Ö om nr 1 är. 2) Hög,nu 10 m diam och 1,2 m h. I ytan enstaka 0,1-0,3 m st stenr. Beväxt med några nyponbuskar och lövsly. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Daniel Melins inv À9, nr 21.,Nr 2 är 3 m ªcg om SV hörnet av transformator.,Krön av liten moränrygg (Ö-V). Impediment. Nivå ×-Ü m ö h.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2280

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden