Fyndplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Fyndområde (ungefärligt) för flintavslag. 3 avslag, gulgrå och 2-3cm st visade av markägarna, Bröderna Karlsson, vilka påstår att"bössflinta" hittas ofta i åkern. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Flack åkermark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2272

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden